Mitä kaverikoiratoiminta on

Kaverikoirat ja niiden omistajat ovat Suomen Kennelliiton kouluttamia. Koirien omistajat tekevät pyyteetöntä vapaaehtoistyötä käymällä säännöllisesti piristämässä mm. laitoksissa asuvien arkea. Kaverikoiratoiminnan kautta pyritään koiran avulla tuottamaan iloa ja elämyksiä sellaisten ihmisten elämään, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon.

Toiminnassa ihan tavalliset koiranomistajat vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien (lapset, kehitysvammaiset, vanhukset) luona laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, päiväkeskuksissa jne.

Toiminnassa mukana olevat koirat ovat tavallisia perhekoiria, perusluonteeltaan ystävällisiä ja ne ottavat oma-aloitteisesti kontaktin vieraaseen ihmiseen. Koiria ei erikseen kouluteta, vaan niiden ohjaajat koulutetaan niin, että ohjaajat valvovat koiransa toimintaa vierailukäynneillä. Koirien soveltuvuus toimintaan arvioidan koulutuksen yhteydessä.

Kennelliiton kaverikoirat tunnistaa työasustaan eli oranssista huivista. Huivi annetaan kuuden virallisen vierailun jälkeen. Ansioituneille kaverikoirille myönnetään numeroitu kaverikoiramitali kunniakirjoineen.

Lisää tietoa kaverikoiratoiminnasta ja sen historiasta löydät kennelliiton sivuilta.